“จอยเกมส์ OKER รุ่น U-706 OKER 2 Shocks Joystick”

จอยเกมส์ OKER รุ่น U-706
OKER 2 Shocks Joystick USB model U-706
-สนับสนุนการเชื่อมต่อ USB 1.0 หรือ
USB 2.0 แบบ plug and play
-สามารถใช้ได้กับระบบ Windows
98/2000/ME/XP/Vista/7
-สนับสนุน DirectX 7.0 หรือเวอร์ชั่นที่
สูงกว่า
-มี 12 ฟังค์ชั่น ในการเล่นเกมส์
-ออกแบบรูปร่างมาเป็นพิเศษให้มีความ
รู้สึกสบาย และมีระบบสั่นสะเทือนที่
แข็งแรง
-ออกแบบโครงสร้างให้มีความ
เหมาะสมกับผู้เล่น
-มีการดัดแปลงเพื่อเลียนแบบการ
ควบคุมการทำงานด้วยโหมด
arbitrarily
ราคาชิ้นละ 190 บาท